created & present by @lingjaidee

โครงการ “เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” รุ่นที่ 10


“กลุ่มสิทธิผล วีแคร์” ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อทะเล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10 ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมส่งเรียงความประกวดหัวข้อ “ช่วยโลก ช่วยเรา” ผลงานผู้ผ่านคัดเลือก 30 คน รับสิทธิ์เรียนดำน้ำลึกพร้อมเข้าค่ายปฏิบัติจริง ณ เกาะไหง ทะเลตรัง ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2555 นี้

กิจกรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 – 20 ปี ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน เพียงส่งผลงานประกวดเรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ “ช่วยโลก ช่วยเรา” พร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาทางไปรษณีย์ที่ มูลนิธิเพื่อทะเล ตู้ ปณ.28 ไปรษณีย์อ่อนนุช กทม. 10250 ตั้งแต่วันนี้ – 28 มีนาคม 2555 
โดยเยาวชนจำนวน 30 คนที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ปกครองเห็นชอบ จะได้รับการฝึกอบรมดำน้ำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้าค่ายเยาวชน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2555 ณ เกาะไหง จังหวัดตรัง ซึ่งหลังจากจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructor) เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงการผ่านหลักสูตรเรียนดำน้ำที่สถาบันทั่วโลกให้การยอมรับและยังสามารถนำไปเข้าร่วมกิจกรรมเรียนดำน้ำระดับขั้นสูงขึ้นอีกด้วย

นายวิชัย กิ่งชา ผู้อำนวยการโครงการ กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ เปิดเผยว่า โครงการกลุ่มสิทธิผล      วีแคร์ ได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อทะเล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทยรุ่นที่ 10 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 3 ที่กลุ่มสิทธิผล     วีแคร์ ตั้งใจสานต่อโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อสร้างกลุ่มผู้นำเยาวชนที่จะมาทำหน้าที่เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่มาร่วมทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลและระบบนิเวศน์ให้คงอยู่ตลอดไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 
มูลนิธิเพื่อทะเล โทร.081-832-8009, 089-4478764, 083-990-0601 หรือ www.forseafoundation.org
กลุ่มสิทธิผลวีแคร์ โทร.02-639-1919 ต่อ103

ที่มา - sittipol

แบ่งปันเนื้อหานี้บนโซเชียล

แบ่งปันบน Pinterest